Ny Pandemilag och nya föreskrifter

Riksdagen har igår (fredagen den 8 januari) antagit en Pandemi lag som träder i kraft den 10:e januari. I lagen ges Regeringen möjligheter att själv eller genom att bemyndiga myndigheter och kommuner (i vissa fall) utge föreskrifter som är juridiskt bindande. Folkhälsomyndigheten har med stöd av lagen utfärdat föreskrifter som begränsar antalet samtidigare besökare i bl.a. sportanläggningar. Läs mer på folkhälsomyndighetens sida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/januari/butiker-gym-och-kopcentrum-maste-begransa-antalet-besokare/

Av föreskrifterna följer att föreningen måste klargöra och tydligt anslå hur många människor som är tillåtna samtidigt i hallen. Beräkningen skall utgå från avgränsade ytors totala storlek. Vid beräkningen skall 10 kvm per person vara styrande. Hallens totala yta är ca. 4 200 kvm.

Föreningens styrelse och ledning har valt att maximera antalet samtidiga personer i hallen till max60 personer, trots att den totala ytan medger betydligt fler personer.

Dessutom har föreningen beräknat och fastställt antalet tillåtna personer i de utrymmen som är avgränsade. Det innebär att:

·  I Cafeterian och shopen (drygt 60 kvm) får det samtidigt vistas maximalt 6 personer.

·  På övervåningen (ca 265 kvm) får det samtidigt vistas maximalt 15 personer

Dessa begränsningar kommer att tydligt anslås vid entrén och i hallen, samt på hemsida. Vi vet att det kan uppstå trängsel vid entrén, varför vi ber er alla att respektera avstånd till varandra vid in- och utpassering. Vi ber också alla att komma i så nära anslutning till era bokade tider som möjligt och snabbt ta er till era bokade banor. Vi kommer att med markeringar att leda er till respektive aktivitet. Personal på plats kan också uppmana er att ge plats åt varandra. Föreningen har skyldighet att säkerställa att dessa regler efterlevs.Tillsammans skall vi använda sunt förnuft och respektera de regler som satts upp.

Föreningen följer naturligtvis utvecklingen och är beredda att ytterligare anpassa verksamheten om nya föreskrifter eller rekommendationer kommer.  Sedan tidigare gäller de instruktioner som vii tidigare anslag har fastställt. Se nedan.

 

Tidigare instruktioner:

Vi ber alla som besöker hallen att följa dessa och ta hänsyn till det rådande läget.

  • Använd inte dusch och omklädningsrummen i hallen, byt om hemma.
  • Fyll även på vattenflaskor hemma.
  • Använd inte gymmet i hallen
  • Föräldrar: lämna barn skyndsamt och vänta utanför hallen. Iaktta social distans vid lämnings- och hämtningssituationen då vi vet att det kan bli trångt vid entrén. Kom i god tid

Bland de allmänna råden är det extra bra att medlemmar och anställda gör följande:

  • Stanna hemma om du känner dig lite förkyld.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
  • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
  • Undvik att vistas med andra i caféterian och shop och försök skyndsamt att lämna plats för andra vid entrén.

Vi kommer att fortsätta vara noggranna och ytterligare påpeka för våra tränare vikten av att all träning anpassas efter de allmänna råden från RF och Folkhälsomyndigheten.

Vi är extra noggranna med städning och hygien i anläggningen. Vi har placerat ut a handdesinfektion runt om i anläggningen och säkerställer kontinuerligt att tvål finns tillgängligt på alla toaletter. Vi ber er visa varandra hänsyn och respektera de riktlinjer som råder. Gemenskap genom omtanke – vi jobbar för varandra och med varandra för att tillsammans som klubb minska spridningen.

Vi informerar alla medlemmar genom hemsidan, mejl och våra sociala kanaler.

Mer information finns att läsa hos Svenska Tennisförbundet samt Folkhälsomyndighetens skärpta råd för Stockholms län

Vi är övertygade om att vi gemensamt kan hjälpas åt att minimera risken för smittspridning genom att följa de nya och gamla reglerna och förstås visa varandra respekt.

Bästa hälsningar

Styrelsen

Skribent(er)
No items found.
Kommande evenemang
Det finns inga evenemang i kalendern ännu.
RYCs Seglarskola
Varje år arrangeras det seglarskola vid två tillfällen. I år är det som vanligt under vecka 28 & 30.
Sponsorer:
RYC Medlemsforum
RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!

Nu 20% rabatt på alla rack i shopen

Är du medlem så har du nu extra rabatt i vår shop
Läs mer
Publiserat:
21/10/2021

Höstlovsläger 2021

Vecka 44 kommer vi köra ett höstlovsläger för alla våra kunder
Läs mer
Publiserat:
29/9/2021

Information om vår nya parkering

Hösten har dragit i gång och vi är i full färd att fortsätta med förbättringen av vår anläggning.
Läs mer
Publiserat:
20/9/2021

Klubbchefen har ordet

Hej alla medlemmar......
Läs mer
Publiserat:
13/8/2021
Bli medlem i Västerhaninge Racket- & Idrottsklubb
Som medlem får man ta del av en lång lista förmåner
Bli medlem