Valberedningens förslag till årsstämma

Valberedningens förslag till årsstämma 2021-03-25

 

Valberedning:  

Leif Lööw, ordförande

Jan Aktén  

År 2020 var ett händelserikt år för Västerhaninge Racket- och Idrottsklubb (VRIK). Efter årsmöte i mars bestämde sig två styrelseledamöter, varav en ordförande, och en suppleant att lämna styrelsen. Kvarvarande ledamöter beslöt sig för att fortsätta att leda föreningens arbete.  Från april harstyrelsen sammansättning varit följande.

 

 

Efter ett nytt konstituerande styrelsemöte i april övertog Johan Karlsson ordföranderollen.  Eftersom han inte blivit vald till ordförande på ett årsmöte föreslås ett nytt val av ordförande vid nästa årsmöte den 25mars 2021. För att inte komma i otakt med tidigare års val föreslås att en nyordförande vid kommande stämma väljs för 1 år framåt. År 2022 återgår i så fallföreningen till att välja ordförande för 2-års perioder.

 

Vägledande förval beredningens arbete under året har varit att se till att framtida styrelse består av rätt kompetenser för att motsvara de behov som förening har. Valberedningen har uppställt följande riktlinjer för sitt arbete.

 

Riktlinjer

Styrelsen bör inom sig ha enmix av kunskaper, egenskaper och erfarenheter som tillsammans ger enändamålsenlig helhet. Det är ett uttalat önskemål att försöka ha en jämn könsfördelning samt en bra spridning i ålder. Ledamöter som väljs måste avsätta tillräckligt med tid för styrelsearbetet. I idrottsföreningar kan det emellanåt krävas två möten i månaden.

 

Ledamöter som föreslås skall dela föreningslivets och klubbens allmänna värderingsgrunder och ha en etik och moral som i alla lägen används för att se till föreningens bästa vid varje beslutstillfälle.

 

Viktiga kunskaper som behöver finnas bland ledamöter:

•                    Företagsekonomi (finansiering, redovisning,revision)

•                    Juridik

•                    Strategi, målstyrning, organisationsutveckling

•                    Marknadsföring, försäljning

•                    Byggnadskonstruktion och projektledningskunskap

•                    Kunskap om idrott

•                    Förståelse om skillnaden mellan olika organisationsformer

 

Uppskattade viktiga egenskaper hos ledamöter:

•                    Hög integritet

•                    Vänlighet

•                    Logiskt tänkande

•                    Analytisk förmåga

•                    Ansvarstagande

•                    Starkt Intresse för verksamheten

•                    Lagspelare

•                    Engagemang

 

Värdefulla tidigare erfarenheter:

•                    Styrelsearbete, gärna från ideella föreningar

•                    Förändringsarbete

•                    Stora nätverk, både inom idrott, kommun och näringsliv

 

 

Efter att ha genomfört intervjuer med ett antal kandidater samt haft diskussioner med nuvarande ledamöter har valberedningen kommit fram till följande förslag som, enligt valberedningen, garanterar en bra sammansättning av styrelsen.  Styrelsen kommer att förutom ordförande att bestå av ytterligare 5 ledamöter samt en suppleant. Som revisor föreslås befintlig revisor Jonas Olsson för nyval 1 år. Nedan följer förslagen i en överskådlig matris.

 

/Valberedningen,2021-03-09

Skribent(er)
No items found.
Kommande evenemang
Det finns inga evenemang i kalendern ännu.
RYCs Seglarskola
Varje år arrangeras det seglarskola vid två tillfällen. I år är det som vanligt under vecka 28 & 30.
Sponsorer:
RYC Medlemsforum
RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!

Nu 20% rabatt på alla rack i shopen

Är du medlem så har du nu extra rabatt i vår shop
Läs mer
Publiserat:
21/10/2021

Höstlovsläger 2021

Vecka 44 kommer vi köra ett höstlovsläger för alla våra kunder
Läs mer
Publiserat:
29/9/2021

Information om vår nya parkering

Hösten har dragit i gång och vi är i full färd att fortsätta med förbättringen av vår anläggning.
Läs mer
Publiserat:
20/9/2021

Klubbchefen har ordet

Hej alla medlemmar......
Läs mer
Publiserat:
13/8/2021
Bli medlem i Västerhaninge Racket- & Idrottsklubb
Som medlem får man ta del av en lång lista förmåner
Bli medlem