Kallelse till årsmöte 25/3-2021

                                                                                                                                                                                                                                                           Västerhaninge 2021-03-04

Bäste medlem

Välkommen till ordinarie årsmöte den 25 mars 2021.Årets årsmöte kommer att hållas digitalt som en följd av Corona-epidemin. Vi har tidigare haft ett digitalt extra årsmöte i november 2020 så vi har skaffat oss en viss rutin av att genomföra digitala möten.

 

Årets årsmöte kommer att innehålla ett förslag till stadgeändring som avser val av revisor. I nuvarande stadgar står i § 21 Ärenden vid årsmöten i p. 11 e) att2 revisorer skall väljas jämte suppleanter.

   

e)     två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta);

Föreslagen ändring är ”e)en revisor jämte eventuell suppleant för en tid av 1 år (i detta val får inte                        

                                            styrelsens ledamöter delta);”

 

TID

Onsdagen den 25 mars 2021 kl. 19.00. Anmälan om deltagande måste ske senast kl.12.00 den 25 mars. Legitimering och länkutgivning sker innan möte med startkl. 19.00.  

 

PLATS

Digitalt årsmöte. På grund av FHMs uppställda kriterier för möten harstyrelsen valt att förlägga mötet digitalt. Årsmöten har i många fall runt om iSverige hållits på plattformen TEAMS som vi också avser att använda.  Instruktioner och regler för mötet kommer att skickas ut separat per e-post och också publiceras på hemsidan i god tid innan mötet.

 

ÖVRIGT

Alla handlingar och valberedningens förslag inför årsmötet kommer att finnas på plats på hemsida och i hallen i god tid innan mötet. Denna kallelse kommer också att skickas per e-post till medlemmar och anslås i rackethallen.

 

Välkomna!

 

/Styrelsen

 

Årsmötets dagordning:

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokoll justerare och rösträknare.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste     verksamhets-/räkenskapsåret.
 2. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 3. Fastställande av medlemsavgifter.
 4. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det     kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 5. Val av

a)    föreningens ordförande fören tid av 2 år. (Nyval udda kalenderår);

b)    ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år. (Nyval av en ledamot udda kalenderår, av två ledamöter jämna kalenderår);

c)    en suppleant i styrelsen för en tid av 1 år;

d)    två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta);

e)    två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.

f)     (ev. övriga funktionärer)

 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 2. Övriga frågor.

Skribent(er)
No items found.
Kommande evenemang
Det finns inga evenemang i kalendern ännu.
RYCs Seglarskola
Varje år arrangeras det seglarskola vid två tillfällen. I år är det som vanligt under vecka 28 & 30.
Sponsorer:
RYC Medlemsforum
RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!

Nu 20% rabatt på alla rack i shopen

Är du medlem så har du nu extra rabatt i vår shop
Läs mer
Publiserat:
21/10/2021

Höstlovsläger 2021

Vecka 44 kommer vi köra ett höstlovsläger för alla våra kunder
Läs mer
Publiserat:
29/9/2021

Information om vår nya parkering

Hösten har dragit i gång och vi är i full färd att fortsätta med förbättringen av vår anläggning.
Läs mer
Publiserat:
20/9/2021

Klubbchefen har ordet

Hej alla medlemmar......
Läs mer
Publiserat:
13/8/2021
Bli medlem i Västerhaninge Racket- & Idrottsklubb
Som medlem får man ta del av en lång lista förmåner
Bli medlem