Extra årsmöte – kallelse med förslag till föredragningslista samt förslag från styrelsens

Extra årsmöte – kallelse med förslag till föredragningslista samt förslag från styrelsens

Bästa medlem!

Välkommen till extra årsmöte för Västerhaninge Racket- och idrottsklubb!

Detta extra årsmöte hålls för val av ordförande samt suppleant till styrelsen. Även ledamöter till valberedningen skall väljas.

Styrelsens förslag till val av ordförande, valberedning och suppleant redovisas i denna kallelse – vänligen se nedan:

Styrelsen föreslår följande:
Ordförande: Anna Sandqvist
Valberedningen: Anna Molin Peters
Suppleant: Bo Broström

Tid och plats för mötet:

Måndagen den 19 augusti kl. 19.00. Legitimering och kontroll av röstlängd sker på plats innan mötet, med start kl. 18.30.

Mötet hålls i VRIK-hallen, på Rörvägen 13 i Jordbro.

Övrigt:

Kallelse med förslag till föredragningslista har i och med detta mejl meddelats klubbens medlemmar via e-post.

Kallelsen med förslaget till föredragningslista kommer även att anslås i rackethallen och publiceras på klubbens webbsida.

Varmt välkomna!

/Styrelsen

Förslag på föredragningslista – dagordning för extra årsmöte 2024-08-19

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fastställande av röstlängd för mötet.

5. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av dagordning.

7. Föredragning av styrelsens förslag och eventuellt andra inkomna förslag.

8. Val av och beslut om:

- föreningens ordförande för en tid av 2 år. (Nyval)
- en suppleant i styrelsen för en tid av 1 år
- val till valberedningen, ledamöter av vilka en ska utses till ordförande

9. Mötet avslutas

Skribent
Serdar Kaya
Verksamhetsansvarig junior och vuxenutveckling
Kommande evenemang
Det finns inga evenemang i kalendern ännu.
RYCs Seglarskola
Varje år arrangeras det seglarskola vid två tillfällen. I år är det som vanligt under vecka 28 & 30.
Sponsorer:
RYC Medlemsforum
RYCs Medlemsforum på Facebook är ett forum för alla klubbens medlemmar. Gå med i gruppen för att hålla dig uppdaterad dagligen!

Extra årsmöte – kallelse med förslag till föredragningslista samt förslag från styrelsens

Kallelse till extra årsmöte - 19 augusti - Västerhaninge Racket & Idrottsklubb
Läs mer
Publiserat:
28/6/2024

Tennisgrusbanan öppen för bokning!

Varmt välkomna att boka tennisbanan grus. Mer info:
Läs mer
Publiserat:
7/6/2024

Dagläger sommarlov tennis v. 25 och v. 26 juniorer och vuxna!

Vill du utveckla din tennis under sommarlovet? Se hit! Vi anordnar dagläger för juniorer och vuxna under v. 25, 26.
Läs mer
Publiserat:
22/5/2024

Gratis prova på racketaktiviteter under sommarlovet v. 25 och v. 26 - tennis, padel, badminton och pingis

Vill du testa på tennis, padel, badminton och pingis helt kostnadsfritt under sommarlovet? Se hit!
Läs mer
Publiserat:
22/5/2024
Bli medlem i Västerhaninge Racket- & Idrottsklubb
Som medlem får man ta del av en lång lista förmåner
Bli medlem